Certyfikacja BRC / IFS FoodCertyfikacja BRC Bezpieczeństwo Żywności

Spełnienie wymagań BRClub IFS w zakresie  bezpieczeństwo żywności muszą być spełnione, co jest potwierdzone przez wykonanie audytów wewnętrznych i przeglądów. Firma może przystąpić do auditu certyfikującego, który powinien zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą.
Certyfikacja przebiega dwu etapowo: etap 1 weryfikacja funkcjonowanie systemu w firmie;  etap 2 przygotowanie raportu z certyfikacji.
Podczas certyfikacji standardu BRC/IFS Bezpieczeństwo Żywności auditor skupi się na przeglądzie działań wykonywanych w organizacji i ich zgodności z wymaganiami normy.

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat zarejestrowany  w BRC/IFS directory.

Dlaczego certyfikat BRC / IFS ?

Korzyści marketingowe, zwiększenie zaufania pracowników, potwierdzenie zgodności, wymagania odbiorców produktów. IFS (International Food Standard) jest dedykowany dla producentów żywności, a w szczególności marek własnych. Opracowany został przez Federację Niemieckich Detalistów (HDE) oraz Francuską Federację Handlu i Dystrybucji (FCD) – obecnie IFS Management GmbH.

| formularz zapytania BRC / IFS Food |