Optymalizacja certyfikacji systemów / Zmiana jednostkiDoradztwo w trakcie certyfikacji systemów / produktów

Częścią naszych usług w ramach kompleksowego zarządzania projektem jest także doradztwo przy certyfikacji orazi zapewnienie potrzebnych usług. Wprowadziliśmy i utrzymujemy system obsługi pozwalający na szybka reakcję w zakresie (między innymi):

  • przenoszenia certyfikatów do innych jednostek certyfikujacych,
  • przedłużaniu ważności certyfikatów,
  • optymalizacji systemów i redukcji zbędnych dokumentów,
  • optymalizacji kosztów certyfikacji,
  • prowadzenia auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.

Dlaczego certyfikat BRC IoP ?

Zapewnimy potrzebne dokumenty i przeprowadzimy Państwa przez proces certyfikacji.

| formularz zapytania Doradztwo |

Koszty certyfikacji ?
Certyfikaty zostają wydawane na 1 rok lub 3 lata. W skład całego procesu certyfikacji wchodzi audit certyfikacyjny (od jego terminu rozpoczyna się ważność certyfikatu), po roku audit nadzoru, po dwóch latach drugi audit nadzoru. Cena auditów zależy głównie od wielkości firmy, oddziałów, wielkości zatrudnienia, rodzaju procesów. Na koszty auditorów ma wpływ ilość godzin auditowych, co jest dostosowywane do wielkości i zatrudnienia. Po trzech latach certyfikat traci ważność i następuje tzw. Re-certyfikacja – wymagająca nowego zlecenia dla jednostki certyfikującej, czyli decyzja o recertyfikacji nie jest narzucana już przy zawieraniu umów na certyfikację i zależy od Państwa bieżącej sytuacji.
Przy wycenie kosztów certyfikacji muszą Państwo brać więc pod uwagę sumę kosztów przez trzy lata. Mogą one znacznie się różnić, w zależności od jednostki.

W związku z dużą rozrzutnością cen certyfikacji naszym celem jest dobrać jednostkę do potrzeb firmy.

| formularz zapytania Certyfikat |