Certyfikacja opakowań do żywnościCertyfikacja BRC IoP / IFS Packaging / HACCP (produkcja opakowań)

BRC Globalna Norma Dotycząca Opakowań i Materiałów Opakowaniowych (BRC/IoP) została stworzona z myślą o dostawcach opakowań i materiałów opakowaniowych dla przemysłu żywnościowego. Prace nad normą prowadziły organizacje British Retail Consortium (Brytyjskie Konsorcjum Detalistów) oraz Institute of Packaging (Instytut Opakowalnictwa).

Dlaczego certyfikat BRC IoP ?

BRC/IoP zawiera wymagania dla higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością, które mają prowadzić do powstania wyrobu bezpiecznego i zgodnego z wymaganiami jakościowymi.
Podstawą do budowania systemu zarządzania wg BRC/IoP jest określenie, jak produkt jest produkowany. BRC/IoP dzieli produkty na trzy kategorie:

  1. kategoria - opakowania przeznaczone dla pakowania wyrobów wysokiego ryzyka (wyrób wysokiego ryzyka to wyrób przeznaczony do spożycia przez człowieka, kosmetyki mające kontakt ze skórą lub wyroby dla niemowląt, np. żywność, kosmetyki) oraz mające bezpośredni kontakt z takimi wyrobami;
  2. kategoria - opakowania przeznaczone dla wyrobów wysokiego ryzyka i niemające bezpośredniego z nimi kontaktu;
  3. kategoria - opakowania przeznaczone dla wyrobów, gdzie istnieje małe/mniejsze ryzyko wpływu na higienę, bezpieczeństwo wyrobu, który jest opakowany lub na którym się znajdują. Ważne jest jednak spełnienie określonych funkcjonalnych wymagań przez te opakowania, materiały opakowaniowe.

| formularz zapytania BRC IoP |

IFS Food Packaging Guideline / IFS PACsecure obejmują następujące kategorie produktów:

  • miękki plastik
  • twardy plastik
  • opakowanie papierowe
  • opakowania metalowe (ALU, stal)
  • opakowania ze szkła
  • inne opakowania (inteligentne)

| formularz zapytania IFS Packaging |