Certyfikacja transport GMP+ / GTPDoradztwo w trakcie certyfikacji systemów / produktów

Standard GMP+ B4 - Transport drogowy pasz oraz spedycja to standard określający zasady mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pasz / materiałów paszowych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt hodowlanych. Jest to standard dla firm, które:

  • posiadają transport kołowy pasz / materiałów paszowych,
  • transportują pasze koleją (wyłącznie towarów rolnych),
  • organizuja transport drogowy i kolejowy pasz / materiałów paszowych.

Dlaczego certyfikat GMP+ B4 ?

Zapewnimy potrzebne dokumenty i przeprowadzimy Państwa przez proces certyfikacji.

| formularz zapytania GMP+ B4|

Certyfikacja GTP (Coceral)
Główne cele GTP są przejrzystość , jednolitość i świadomość odpowiedzialności w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumentów między operatorami w handlu rolnego w łańcuchu żywnościowym i paszowym . Podręcznik Europejski GTP jestmodułowa część systemu zarządzania jakością obejmującego cały łańcuch żywności i pasz , w stosownych kodeksów dobrych praktyk dla innych działania sąobowiązkiem operatorów działających w poszczególnych dziedzinach.

W związku z dużą rozrzutnością cen certyfikacji naszym celem jest dobrać jednostkę do potrzeb firmy.

| formularz zapytania GTP |