Certyfikacja pasz | materiałów paszowych | dodatków paszowychDoradztwo w trakcie certyfikacji systemów dla sektora paszowego

Systemy paszowe są oparte o międzynarodowe wymagania prawne, m.in. z rozporządzeniem 183/2005 Parlamentu Europejskiego, które zawiera ogólne przepisy o higienie pasz oraz zapewnieniu możliwości jej identyfikacji na wszystkich etapach produkcji oraz ściśle odnosi się również do systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP (Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) wymaganym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 852/2004 oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia i o bezpieczeństwie żywności i żywienia.:

 • GMP+ B1 Produkcja, Handel i Usługi (wersja 01-03-2013)
 • GMP+ B2(2010) Produkcja składników pasz (wersja 01-03-2013)
 • GMP+ B3(2007) Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz (wersja 01-03-2013)
 • GMP+ B3.2 Trade to Livestock Farms (version 01-03-2013)
 • GMP+ B4 Transport (wersja 01-03-2013)
 • GMP+ B4.1 Transport drogowy (wersja 01-03-2013)
 • GMP+ B4.2 Affreightment of Short Sea Shipping and Inland Waterway Transport (version 01-03-2013) – ważny do 2015 roku
 • GMP+ B4.3 Transport Śródlądowymi Drogami Wodnymi (wersja 01-03-2013)
 • GMP+ B4.4 Sea Transport Affreightment (version 01-03-2013) – ważny do 2015 roku
 • GMP+ B4.5 Rail Transport Affreightment (version 01-03-2013) – ważny do 2015 roku
 • GMP+ B6 Feed Materials Cultivation (version 01-03-2013)
 • GMP+ B8 Production of and Trade in Pet Foods (version 01-03-2013)
 • GMP+ B10 Laboratory testing (version 01-03-2013)
 • GMP+ BA13 Minimum Requirements for Sampling (version 01-03-2013)
 • BA - Appendices
 • GMP+ BA1 Wymagania dla produktów (version 01-05-2014)
 • GMP+ BA3 Wymagania Minimum Lista (version 01-03-2013)
 • GMP+ BA4 Minimalne Wymagania dla Pobierania Prób i Analiz (wersja 15-03-2014)
 • GMP+ BA5 Wymagania Minimalne EWS (System Wczesnego Ostrzegania (wersja 01-03-2013)
 • GMP+ BA6 Wymagania Minimalne Oznakowanie & Dostawa (wersja 01-03-2013)
 • GMP+ BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów (wersja 01-01-2014).

Dlaczego certyfikat bezpieczeństwa pasz ?

Zapewnimy potrzebne dokumenty i przeprowadzimy Państwa przez proces certyfikacji.

| formularz zapytania GMP+ |

Certyfikacja bezpieczeństwa pasz
Pasze dla zwierząt mają bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego. Konsumenci mięsa, mleka, ryb i jaj oczekują dostarczania produktów bezpiecznych, wysokiej jakości. Wytyczne GMP (Dobre Praktyki Wytwarzania) mają zastosowanie przy produkcji i w sprzedaży mieszanek paszowych, pasz dla zwierząt, premiksów i dodatków, a także w transporcie, przeładunkach, uprawach i żywieniu w gospodarstwach hodowlanych. Certyfikowane mogą być także laboratoria, które prowadzą analizy.

Certyfikaty EFISC

Od 1 lutego 2014 wszystkie audity dotyczące wymagań EFISC muszą być przeprowadzane na zgodność z najnowszym standardem w wersji 3.0. Wersja stawia bardziej rygorystyczne wymagania, szczególnie dotyczące aspektów związanych z kontrolą materiałów przychodzących, przechowywaniem i transportem pasz.

| formularz zapytania EFISC |