Certyfikacja biomasy odpadowej dla "double counting"Doradztwo w trakcie certyfikacji systemów zrównoważonego rozowju ISCC /REDcert

ISCC EU/DE, czyli International Sustainability & Carbon Certification – to system certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, który umożliwia rozróżnienia biomasy  produkowanej w sposób zrównoważony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. ISCC opiera się na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. Można w nim wyróżnić sześć podstawowych aspektów poddawanych następnie ocenie:

  • ochrona obszarów o dużej bioróżnorodności,
  • ochrona obszarów o wysokich zasobach w pierwiastek węgla,
  • zrównoważona produkcja rolnicza,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wytwórczym,
  • sposób prowadzenia bilansu masy.

Dlaczego certyfikat ISCC EU?

Zapewnimy potrzebne dokumenty i przeprowadzimy Państwa przez proces certyfikacji.

| formularz zapytania ISCC |

Certyfikacja REDcert EU / DE
REDcert to system certyfikacji biomasy i biopaliw, zgodnie z zapisami Dyrektywy 28/2009/WE (na poziomie europejskim). Posiadanie certyfikatu REDcert (lub ISCC) jest, w rosnącej ilości krajów Unii Europejskiej, warunkiem sprzedaży biomasy na cele energetyczne, pozwalając również na osiągnięcie korzystniejszych cen sprzedaży swoich produktów.

| formularz zapytania REDcert |