Certyfikacja żywnościPrzyczyny certyfikacji produkcji, handlu żywnością

Głównym celem certyfikacji jest wypracowanie wiarygodnego i uznanego systemu certyfikowania jakości żywności w oparciu o wykorzystanie produktów rolnych. Ponadto, celem certyfikacji jakości żywności jest zagwarantowanie ich najwyższej jakości na rynku krajowym i zagranicznym co pozwoli na zwiększenie eksportu w oparciu o atrybut jakości, a nie tylko konkurencyjnej jeszcze dziś ceny. 

Kolejnym celem systemu certyfikacji jest uwiarygodnienie polskiej żywności na rynkach unijnych i poza unijnych oraz stałe i wytrwałe eliminowanie barier eksportowych wynikających z braku gwarancji potwierdzenia wysokiej jakości eksportowanej żywności

W systemie certyfikacji niezmiernie ważne jest objęcie jak najszerszego asortymentu surowców podstawowych, gdzie wystąpi pełna identyfikacja pochodzenia od powstania surowca w gospodarstwie rolnym przeznaczonego do dalszego przetwarzania, aż do końcowego produktu wytworzonego w warunkach przemysłowych. Należy podkreślić, że wchodzenie w system gwarantowanego pochodzenia surowców rolno-spożywczych oraz transparentność ich przetwarzania z pełną identyfikowalnością na każdym etapie przetwarzania powinien być dobrowolny . Bezpieczeństwo żwyności jest kontrolowane przez:

 1. System Wczesnego Wykrywania dla Żywności i Paszy RASFF (Rapid Alarm System for Food and Feed),
 2. Urząd Bezpieczeństwa Żywności – niezależna naukowa jednostka referencyjna w ocenie ryzyka,
 3. Sieć laboratoriów kontroli jakości na szczeblu regionalnym i międzyregionalnym do stałego monitorowania bezpieczeństwa żywności,
 4. Sieć krajowych laboratoriów kontroli jakości i referencyjnych,
 5. Urzędowe Inspekcje (sanitarna, weterynaryjna, handlowa, jakości artykułów rolno-spożywczych).

Dlaczego certyfikat bezpieczeństwa żywności ?

Zapewnimy potrzebne dokumenty i przeprowadzimy Państwa przez proces certyfikacji.

| formularz zapytaniabezpieczeństwo żywnosci |

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności (BRC | IFS | HACCP | GlobalGAP | QS)
Do udziału w certyfikacji mogą przystąpić producenci żywności, którzy mają wdrożone systemy bezpieczeństwa żywności i podlegają nadzorowi inspekcjom kontrolnym tj. weterynaryjnej, sanitarnej oraz (w przyszłości po przyjęciu i wdrożeniu systemu gwarantowanego pochodzenia) będą odbiorcami surowców wyprodukowanych w oparciu o system gwarantowanego pochodzenia surowców rolno-spożywczych.

| formularz zapytania HACCP |

Rodzaj produkcji, która może wnioskować o certyfikację:

 • produkty mięsne i wędliniarskie,
 • produkty mleczne i mleko pochodne,
 • produkty zbożowe i wynikające z przetwórstwa zbóż,
 • warzywa i owoce (w tym soki owocowe i warzywne),
 • wyroby cukiernicz i piekarniczee,
 • miód,
 • producenci dodatków do żywnosci,
 • naturalne wody mineralne, źródłowe i lecznicze,
 • napoje alkoholowe (piwo) i wódka,
 • ryby i produkty rybne.